KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
KRUŠNÉ HORY A PODKRUŠNOHOŘÍ
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Krušné hory
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 

Chráněné druhy živočichů Českého ráje

Chráněné druhy živočichů Českého ráje

Kriticky ohrožené druhy
celkem 9

Bezobratlí (Avertebreta)
Rak říční (Astacus fluviatilis)
Velevrub malířský (Unio pictorum)

Obratlovci (Vertebreta)
Mihule potoční (Lampetra planeri)
Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
Čolek velký (Triturus cristatus)
Zmije obecná (Vipera berus)
Bukač velký (Botaurus stellaris)
Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
Orel mořský (Haliaeetus albicila)
Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Silně ohrožené druhy
celkem 32

Bezobratlí (Avertebreta)
Páchník hnědý (Osmoderma eremita)
Škeble rybničná (Anodonta cygnea)
Obratlovci (Vertebreta)
Čolek horský (Triturus alpestris)
Čolek obecný (Triturus vulgaris)
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
Rosnička zelená (Hyla arborea)
Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
Skokan zelený (Rana esculenta)
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Ještěrka živorodá (Zoooteca vivipara)
Slepýš křehký (Anguis fragilis)
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Holub doupňák (Columba oenas)
Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
Chřástal polní (Crex crex)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Kavka obecná (Corvus monedula)
Krahujec obecný (Accipiter nisus)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Skřivan lesní (Lullua arborea)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
Netopýr velkouchý (Myotis bechsteini)
Netopýr velký (Myotis myotis)
Vydra říční (Lutra lutra)
Ohrožené druhy, celkem 41
Bezobratlí (Avertebreta)
Batolec (Apatura spp.)
Čmelák (Bombus bombus)
Krajník hnědý (Calosoma inquisitor)
Mravenec (Formica spp.)
Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis)
Otakárek fenyklový (Papilio machaon)
Střevlík (Carabus problematicus)
Střevlík (Carabus scheidleri)
Střevlík (Carabus ullrichi)
Svižník (Cicindela campestris)
Svižník (Cicindela sylvicola)

Obratlovci (Vertebreta)
Mník jednovousý (Lota lota)
Kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Ropucha obecná (Bufo bufo)
Užovka obojková (Natrix natrix)
Bekasina větší (Gallinago media)
Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Cvrčilka slavíková (Locustella lusciniodes)
Čáp černý (Ciconia ciconia)
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Koroptev polní (Perdix perdix)
Krkavec velký (Corvus corax)
Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
Potápka malá (Tachybaptes ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Rorýs obecný (Apus apus)
Sluka lesní (Scolopax rusticola)
Strakapoud prostřední (Dendrocopus medius)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Výr velký (Bubo bubo)
Netopýr Brandtův (Myotis brandti)
Netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
Netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)
Netopýr pestrý (Vespertilio murinus)
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

LOKALIZACE


Typ záznamu: Ochrana přírody
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.08.2004 v 09:22 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Kalendář akcí oblasti
Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba